CRM software voor juweliers ondersteunt fabrikanten, juweliers en groothandels met de planning, facturering en POS-verbinding.

Digitale oplossingen ondersteunen bedrijven uit een breed scala van industrieën in hun dagelijkse activiteiten. De markt voor bedrijfssoftware is inmiddels zo divers en gedifferentieerd dat er voor bedrijven van elke oriëntatie een passende oplossing gevonden kan worden. De eisen aan geschikte bedrijfssoftware lopen soms sterk uiteen. In het volgende willen we daarom graag de software voor juweliers onder de loep nemen. Software voor klantrelatiebeheer; ook wel CRM-software genoemd; staan centraal. Een CRM-systeem stelt bedrijven in staat om al het klantenmanagement aan de softwarekant in kaart te brengen. Binnen het systeem kunnen deze processen vervolgens worden aangestuurd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd.

Software voor klantrelatiebeheer

Tegelijkertijd fungeert de software als een centrale database voor alle klantinformatie. Naast de kernfuncties van verkoop, marketing en klantenservice, omvatten de belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden van CRM-software voor e-commerce ook projectbeheer, het callcenter, contactbeheer, workflowbeheer en rapportage. Niet elk bedrijf profiteert echter noodzakelijkerwijs van het gebruik van al deze functies. Een geïntegreerd callcenterpakket is bijvoorbeeld alleen nuttig als het bedrijf daadwerkelijk een eigen callcenter exploiteert. Om deze reden willen we eerst juweliers onder de loep nemen. Vervolgens kan worden aangetoond van welke functies bedrijven in deze branche bijzonder kunnen profiteren.

Een blik op juweliers

De sieraden business is zeer divers en omvat zowel groothandels als fabrikanten en retailers. Hoewel particuliere klanten de term “juwelier” meestal associëren met retailers, is het pad van grondstoffen naar detailhandel meestal niet kort en omvat het soms complexe toeleveringsketens die zich op mondiaal niveau uitstrekken. Dit maakt duidelijk hoe divers deze industrie is en hoeveel verschillende subsectoren het combineert. Deze diversiteit resulteert ook in zeer uiteenlopende eisenprofielen voor geschikte bedrijfssoftware. Niettemin zijn er enkele basisovereenkomsten die te vinden zijn in de vereiste profielen van veel bedrijven in deze branche. Deze zullen hieronder als voorbeelden worden opgenomen.

Plannen

Planning speelt in elk bedrijf een belangrijke rol. Juweliers kunnen softwarematige afsprakenplanners gebruiken om alle aankomende afspraken centraal te beheren. Zo kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat de juiste producten ook op de dag van een afspraak in de winkel verkrijgbaar zijn. Een koppeling met het CRM-systeem zorgt voor een naadloze uitwisseling van informatie. Afspraken kunnen ook automatisch worden overgezet naar de contactgeschiedenis van een specifieke klant, zodat juweliers een compleet totaalbeeld krijgen van hun eigen klanten en hun voorkeuren.

Facturering

Facturatie is ook een van de operationele basistaken. Een koppeling met ERP- en DMS-software zorgt voor een zo efficiënt mogelijk facturatieproces. Alle belangrijke gegevens voor een specifieke order kunnen worden gehaald uit ERP- en CRM-software. Via het document management systeem en de daar opgeslagen templates kan vervolgens binnen enkele klikken een factuur worden gegenereerd en kan bijvoorbeeld een e-mailinterface naar de klant worden gestuurd.

POS-software

Bij het zoeken naar een potentieel CRM-systeem moeten juweliers in de detailhandel ook oplossingen overwegen die een interface met POS-software mogelijk maken. POS is het acroniem voor Point of Sale. Kortom, dit zijn kassasystemen. In de detailhandel ondersteunen veel van deze systemen bijvoorbeeld ook klantloyaliteitsprogramma’s zoals het gebruik van klantenkaarten.

Uitgebreid relatiebeheer

Om de communicatie tussen juweliers en hun zakenpartners te ondersteunen, kunnen bedrijven in deze branche vertrouwen op CRM-systemen met uitgebreide xRM-functies (Relationship Management) en marketing automation. Dergelijke modules maken digitale communicatie met externe partijen mogelijk en ondersteunen ook het relatiebeheer op dit gebied.

Analyse

De behoeften van de klant veranderen voortdurend; zeker in tijden van globalisering en digitale transformatie. Bedrijven moeten altijd hun eigen klanten in de gaten houden om veranderingen zo snel mogelijk te herkennen of idealiter zelfs te kunnen anticiperen. Een CRM-software helpt hen hierbij. Tegenwoordig functioneren CRM-systemen vaak als krachtige analysetools die kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te evalueren en zinvolle rapporten te maken. Deze kunnen vervolgens door het management worden geraadpleegd bij de besluitvorming.